Neyi temsil ediyorsun?

Hangi köşe başını tuttun? İnsanların aklına Volvo deyince güvenlik, Starbucks deyince ev ve işyeri arasında huzurlu bir sığınak, Ikea deyince sadelik, Louis Vuitton deyince prestij ve lüks gelir.Senin markanın ismi söylendiğinde müşterinin aklına ilk ne geliyor? Unutma! Pek çok şeyde iyi olabilirsin ama marka olmak için bir şeyde en iyisi olmalısın. 

Marka Kişiliğini Ortaya Koy!

Değerlerini ve marka kişiliğini ortaya koy! Unutma senin müşterilerin sana benzeyen kişiler olacak.İster kişisel marka olsun ister bir ürün ya da hizmete dair bir marka, insanlar markalarla duygusal yakınlık kurarlar. Bu sebeple markanı bir insan gibi ele almalı ve gerekli karakter özelliklerini ona kazandırmalısın.Markana doğru karakteri kazandır, müşterini ona aşık et!